Grafički dizajn

Unaprijedite vizualni identitet i poslovni imidž. Stvaramo kreativan, profesionalan i intuitivan grafički dizajn. Boje, logotip i slogan, usklađeni s dizajnom na vašim web stranicama stvoriti će cijelinu koju će vaši klijenti identificirati s vašom tvrtkom, prepoznati i zapamtiti.

Izrada logotipa
Izrada osnovnih grafičkih aplikacija
(posjetnice, memorandumi i kuverte)
Dizajn brošura, letaka i plakata
Dizajn mapa, skic blokova i fascikli
Dizajn etiketa i jelovnika
Dizajn kalendara
(trodjelni, zidni, stolni, čestitke…)